REKLAMACE

Jako prodejce jsme odpovědní za vady (i ty skryté), které se u zakoupeného produktu vyskytnou v období do 24 měsíců ode dne jejího převzetí. Musí jít ale o vadu, kterou měl produkt už při převzetí.
 
V případě vady, která vznikla podstatným porušením smlouvy, máte právo:
  • požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
  • požadovat odstranění vady opravou věci,
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

 

Pokud vada vznikla nepodstatným porušením smlouvy, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. I v případě odstranitelné vady máte právo požadovat dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, a to v případě, že se vada projevuje po opravě opakovaně nebo v případě výskytu většího počtu vad.

 

Za vadu nejsme zodpovědní, pokud:

  • je věc prodávaná za nižší cenu pro vadu, pro niž byla nižší cena ujednána,
  • se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • jde o použitou věc a vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  • to vyplývá z povahy věci.
Zpět do obchodu